3xOsc

Plugin Triple Oscillator jest syntezatorem programowym, który umożliwia generowanie dźwięku poprzez oddziaływanie na siebie trzech niezależnych, identycznych oscylatorów. Ten wpis przybliży Wam nieco interfejs oraz podstawy obsługi tej wtyczki.

 

Skrótowo The Triple Oscillator nazywany jest 3xOsc. Jego różne warianty znaleźć można też w innych, bardziej rozbudowanych, syntezatorach. Tutaj mamy do czynienia z podstawową, najbardziej surową wersją, która mimo swojej prostoty umożliwia jednak szerokie kształtowanie brzmienia. Na poniższym obrazku widzicie interfejs 3xOsc, na którym pozwoliłem sobie zakolorować dwie główne sekcje wtyczki.

 

Interfejs The Triple Oscillator | LMMS - Wtyczka Triple Oscillator

 

Na obszarze zaznaczonym na czerwono możemy wybrać w jaki sposób oscylatory będą wchodziły w interakcje między sobą. Do wyboru mamy dwie pary OSC1 + OSC2 i OSC2 + OSC3 i następujące ustawienia:

 • PMModulacja Fazy; z modulacją fazy mamy do czynienia wtedy, gdy chwilowa faza sygnału oscylatora modulowanego jest zależna od stanu oscylatora modulującego. Innymi słowy jeśli włączymy ten tryb w przypadku OSC1 + OSC2, OSC2 będzie powodował zmianę fazy OSC1 „w przód” i „w tył”. Będzie jakby przesuwał jego przebieg po osi czasu, miejscami „zagęszczając” go lub „rozrzedzając”.
 • AMModulacja Amplitudy; w tym trybie pracy amplituda sygnału oscylatora modulowanego będzie zmieniać się w zależności od sygnału modulującego. Oscylator nr 2 będzie powodować falowanie przebiegu oscylatora nr 1 zgodnie z kształtem i częstotliwością swojej fali.
 • MixMiksowanie, czyli zwyczajne dodawanie sygnałów dwóch generatorów.
 • SyncSynchronizacja, polega na tym, że oscylator nr 1 rozpoczyna i kończy pracę z taktem zadawanym przez oscylator nr 2. Można to sobie wyobrazić jako paczki impulsów OSC1, które pojawiają sie z częstotliwością pracy OSC2. Kształt przebiegu oscylatora nr 2 nie ma znaczenia w tym trybie.
 • FMModulacja Częstotliwości, to modulacja częstotliwości sygnału jednego oscylatora przez przebieg oscylatora drugiego, prowadząca do „ścieśniania” i „rozszerzania” fali sygnału. Dźwięk zmodulowany częstotliwościowo może przypominać syrenę straży pożarnej jadącej na sygnale – takie: łi-ju, łi-ju… 😉 W 3xOsc jest to raczej świergot.

Na kolejny obszar – zaznaczony kolorem zielonym – składają się trzy takie same generatory stanowiące źródła sygnału. Każdy z nich, oprócz przełącznika kształtu przebiegu znajdującego się w prawym górnym rogu, zawiera zestaw pokręteł:

 • VolGłośność; nastawia amplitudę sygnału w zakresie od 0 do 200%. Nie warto przesadzać bo szybko usłyszymy zniekształcenia, no chyba, że taki mamy zamysł. Aby wyłączyć oscylator wystarczy skręcić go na 0%.
 • PanPanoramowanie; umiejscawia oscylator w panoramie stereo.
 • CrsZgrubne odstrojenie; zadaje zgrubne odstrojenie oscylatora w zakresie +/- 24 półtonów w stosunku do aktualnie wciśniętego klawisza, odtwarzanej nuty.
 • FLDokładne odstrojenie lewego kanału; służy do odstrojenia lewego kanału w zakresie +/- 100 centów względem dźwięku bazowego nastawionego przez Crs. Niewielkie odstrojenia prowadzą do bardzo wyraźnego zdudniania sygnałów lewego i prawego kanału a co za tym idzie sprawiają, że dźwięk jakby faluje w przestrzeni.
 • FRDokładne odstrojenie prawego kanału; to samo co poprzednio, tylko że dla kanału prawego.
 • POPrzesunięcie fazowe; prowadzi do wyprzedzenia lub opóźnienia sygnału jednego oscylatora względem drugiego w zakresie 0 – 360⁰.
 • SPDPrzesunięcie fazowe między kanałami; pozwala na uzyskanie bardzo ciekawych efektów np. przemieszczając dźwięk znacznie poza bazę stereo a nawet z tyłu głowy słuchacza przy pewnych ustawieniach. Manipulacji dokonujemy w zakresie 0 – 360⁰.

Tak jak w przypadku innych wtyczek w LMMS brzmienie The Triple Oscillatora możemy modyfikować po przejściu na kolejną – ENV/LFO – i pozostałe zakładki okna pluginu np. wpinając efekty na wirtualny insert. Wystarczy ruszyć mózgownicą i poeksperymentować 😉 Miłej zabawy.